Met een mond vol tanden

Loop niet weg voor vragen rond schepping en evolutie, want dat kan ertoe leiden dat jongeren het geloof vaarwel zeggen én het doet God tekort.

Dit artikel verscheen in het RD.

Er staat wat op het spel en dat is reden dat ik me met ForumC druk maak om vragen rond schepping en evolutie. Uit gesprekken die we voeren met studenten blijkt dat jonge mensen soms vastlopen in hun geloof vanwege de vragen over ontstaan van het leven. Maar die vragen leven ook buiten de universiteiten. De sfeer in de samenleving is zodanig, dat wie gelooft in een God als Schepper als tamelijk achterlijk bestempeld wordt. Het is zaak dat christenen niet met een mond vol tanden staan. Niet als professoren beweren dat geloof wetenschap in de weg staat en ook niet als een buurman of collega het geloof belachelijk maakt. Wanneer we echt durven denken en de vragen van anderen serieus durven nemen, dan kunnen we buren en hoogleraren van repliek dienen.

Gevaarlijk

De vraag die we krijgen, is of dat niet gevaarlijk is. Als je vragen toelaat van mensen die het Woord van God niet serieus nemen of ingaat op wetenschappelijke inzichten die op gespannen voet lijken te staan met de Bijbel, raak je dan de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is niet kwijt, of erger nog, God Zelf? Nee, dat hoeft niet. In het Darwinjaar (2009) stelde ForumC samen met christenen die uitgaan van een schepping in zes dagen of een schepping in 15 miljard jaar een ‘Scheppingsverklaring’ op. Daarin staat onder andere: “Wij geloven in God de almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen (..) Wij geloven dat deze drie-enige God Zich laat kennen uit de Bijbel, Zijn heilig, geloofwaardig en betrouwbaar Woord dat Hij aan ons heeft geopenbaard. In dat perspectief herkennen wij ook met eerbied Zijn majesteit en het werk van Zijn handen in de natuur, zijn schepping. De tekst van Genesis en andere Bijbelgedeelten over Gods scheppingswerk zijn een essentieel en onmisbaar onderdeel van Gods Woord waarin ons fundamentele zaken worden geleerd over het wezen van God, de mens en de wereld. De Bijbel leert ons over Gods goede schepping, de gebrokenheid door de zondeval, en het herstel door Christus.” Dit is geen antwoord op alle vragen, maar een startpunt voor verder gesprek. Zo zijn er voor gelovige evolutionisten vragen over de zondeval en de eerste mens en voor creationisten over schijnbare tegenstellingen tussen bijvoorbeeld Genesis 1 en Genesis 2.

Het geloof in God en Zijn Woord raak je dus niet per definitie kwijt als je fundamentele vragen oppakt. Integendeel, ik denk dat wanneer wij als christelijke gemeenschap die vragen niet of te gemakkelijk beantwoorden, mensen uiteindelijk vervreemd raken van het geloof. De inzet van de ’creationisten’ en de ‘gelovige evolutionisten’ valt in dat licht te prijzen.

Hoe

Wij willen met ForumC ook binnen orthodox christelijke kring het gesprek over het ontstaan van de aarde en het leven goed te voeren. Juist om mensen bij het geloof in God te houden én om een bijdrage te leveren aan de geloofwaardigheid van het christelijk geloof in onze samenleving. Onze rol is daarbij om een forum te zijn waar mensen met verschillende standpunten elkaar ontmoeten en materiaal ontwikkelen om dat gesprek binnen de christelijke gemeenschap vruchtbaar te voeren. Uiteraard is het prima als mensen kritiek hebben op onze insteek en vinden dat bepaalde inbreng niet wenselijk is omdat het niet ‘wetenschappelijk’ of ‘Bijbels’ genoeg is. Maar voor het goede gesprek over deze vragen is het funest om anderen bij voorbaat in een hoek te plaatsen en te betichten van een geheime agenda.

Uiteindelijk hopen we dat christenen en niet-christenen door het nadenken over schepping en evolutie met een mond vol tanden staan. Niet omdat we geen argumenten hebben, maar vanwege de grootheid van God. Want, zoals de Scheppingsverklaring ook begint: “Wij verwonderen ons over de schoonheid van de schepping en de goedheid en de almacht van de Schepper. In het besef dat al ons spreken over God en Zijn schepping gebrekkig is”. Om op een goede manier met een mond vol tanden te staan, is het nodig om de vragen op ons af te laten komen en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: