Christenen moeten het verschil maken. Ten minste, dat hoor je alom. Maar maken ze wel verschil, en zo ja, hoe? En wat kan er anders, beter? Doet geloof er wel toe in de samenleving? Op 25 november mocht ik een college over deze vragen houden voor AKZplus. Aan de vruchten kent men de boom. Als we wetenschappelijk […]

Zo af en toe klinkt het in christelijke kring: de EO begeeft zich op het hellende vlak. Het evangelie verdwijnt achter de kijkcijfers. Eind oktober was het nota bene Elsevier die de noodklok luidde over het morele verval van de omroep. Onder de titel ‘Oh, oh, EO’ stelt Nikki Sterkenburg dat het heilige principe van […]

Mijn profetie is dat over tien jaar een gergemmer in Amsterdam zich meer thuis voelt in een evangelische omgeving in Utrecht dan in een gergem omgeving in Barneveld. Deze voorspelling is gebaseerd op mijn proefschrift en werkte ik verder uit in een artikel in Wapenveld dat deze week uitkwam.

Een hoogleraar getuigt van een godswonder en dat leidt tot heftige discussies (Trouw, 25 februari). Die heftigheid lijkt vaak gevoed te worden door drie misverstanden: wetenschappers zijn volstrekt neutrale feitenwaarnemers, de wetenschap verklaart alles en er vindt per definitie een botsing plaats tussen wetenschap en geloof. Privéleven Het privéleven, de emoties én persoonlijke overtuigingen van […]

In zijn terechte bezorgdheid over de samenleving, vliegt Bert Brouwer in zijn artikel van woensdag uit de bocht. Hij kiest niet alleen de foute fonten, hij wil ook op een verkeerde wijze de confrontatie met de secularisten aangaan. Confrontatie tussen christen en niet-christenen zullen er zijn. Al decennialang is er sprake van kerkverlating en in […]

Half augustus publiceerden een aantal wetenschappers een artikel waaruit zou blijken dat er een negatief verband zou zijn tussen geloof en intelligentie. Dit roept meteen een aantal vragen op. Klopt deze conclusie wel en zo ja, wat zegt dat over de relatie geloof – intelligentie?

Politiek Den Haag wordt gedomineerd door populisten van elitepartijen. Het land is echter beter af met elitair geleide volkspartijen.