Een hoogleraar getuigt van een godswonder en dat leidt tot heftige discussies (Trouw, 25 februari). Die heftigheid lijkt vaak gevoed te worden door drie misverstanden: wetenschappers zijn volstrekt neutrale feitenwaarnemers, de wetenschap verklaart alles en er vindt per definitie een botsing plaats tussen wetenschap en geloof. Privéleven Het privéleven, de emoties én persoonlijke overtuigingen van […]

In zijn terechte bezorgdheid over de samenleving, vliegt Bert Brouwer in zijn artikel van woensdag uit de bocht. Hij kiest niet alleen de foute fonten, hij wil ook op een verkeerde wijze de confrontatie met de secularisten aangaan. Confrontatie tussen christen en niet-christenen zullen er zijn. Al decennialang is er sprake van kerkverlating en in […]

Half augustus publiceerden een aantal wetenschappers een artikel waaruit zou blijken dat er een negatief verband zou zijn tussen geloof en intelligentie. Dit roept meteen een aantal vragen op. Klopt deze conclusie wel en zo ja, wat zegt dat over de relatie geloof – intelligentie?

Politiek Den Haag wordt gedomineerd door populisten van elitepartijen. Het land is echter beter af met elitair geleide volkspartijen.

Er zijn mogelijkheden zat voor christenen om hun stem te laten horen in deze samenleving. Maar om dat geluid effectief te laten zijn is het nodig om mee te doen én te luisteren. In een tijd dat duidelijk is dat christenen een kleine en een krimpende minderheid zijn, moet de reflex weerstaan worden om bij […]

Weet u, soms vind ik het best wel lastig dat ForumC een forum is. Een forum waar wij heel bewust een koor aan stemmen laten horen. Of het nu gaat over het brein, religie in het publieke domein, de toekomst van de economie of het ontstaan van het leven. Want, net als veel andere Nederlanders, […]

Loop niet weg voor vragen rond schepping en evolutie, want dat kan ertoe leiden dat jongeren het geloof vaarwel zeggen én het doet God tekort. Dit artikel verscheen in het RD.

Christenen moeten zich meer laten horen in de seculiere media. Personen zijn daarvoor belangrijker dan organisaties, waarbij het vooral aankomt op drie elementen: kennis, moed en openheid.