Maandelijks archief: augustus 2013

Zijn gelovigen dommer?

Half augustus publiceerden een aantal wetenschappers een artikel waaruit zou blijken dat er een negatief verband zou zijn tussen geloof en intelligentie. Dit roept meteen een aantal vragen op. Klopt deze conclusie wel en zo ja, wat zegt dat over de relatie geloof – intelligentie?